Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg
JH 0256 Barry Tool Kit Facebook Event Cover Poster WELSH Ed
Mae FfotoBARRIthon yn ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal yn y Barri ar 10 Hydref 2020. Bydd digwyddiad 12 awr i’r rhai sydd â digon o stamina a digwyddiad 6 awr sy’n addas i deuluoedd. Mae’n ddigwyddiad i bobl leol sy’n adnabod y lle’n dda ond nad ydynt efallai wedi edrych arno’n agos drwy lens, ac mae’n ddigwyddiad i ymwelwyr dreulio’r diwrnod cyfan yn archwilio ac yn dod o hyd i gyfleoedd lluniau gwych.
Bydd cymryd rhan yn ysgogi eich creadigrwydd, yn eich cael i archwilio’r Barri, yn eich cyflwyno i bobl sy’n rhannu eich diddordeb ac yn herio eich sgiliau ffotograffiaeth.
PhotoBarrython is a Barry-making waves event, which has been awarded funding by the Heritage Lottery Fund and is led by the Vale of Glamorgan Council in partnership with Barry Town Council and Memo Arts Centre.
Left Menu Icon