Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Gwirfoddoli

Rhannwch eich dawn yn y Memo.

Helpwch ni i wneud y Barri yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Ymunwch â’n cronfa wirfoddolwyr newydd i gefnogi diwylliant a threftadaeth y Barri, gyda chyfleoedd gwirfoddoli yng Nghanolfan Gelfyddydau y Memo a chyda grwpiau diwylliannol a threftadaeth eraill yn y Barri.

  • rhowch gynnig ar rywbeth newydd a chwrdd â phobl newydd
  • rhannwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch brwdfrydedd i helpu eraill 
  • magwch hyder ac enillwch brofiad gwaith gan roi hwb i’ch CV

Gwnewch gais nawr:

Pecyn Ymgeisio i Wirfoddolwyr 2019

Cysylltwch i ddarganfod mwy am wirfoddoli a sut i wneud cais.

Mae ein cyfleoedd presennol yn cynnwys:

  • Gwirfoddolwr yn y Tîm Blaen Tŷ
  • Gwirfoddolwr yn y Grŵp Rhieni a Phlant Bach
  • Gwirfoddolwr yn y Swyddfa Docynnau a’r Dderbynfa
  • Gwirfoddolwr Tir
  • Gwirfoddolwr yn y Tîm Gweithredol

Anfonwch e-bost i volunteer@memoartscentre.co.uk neu ffoniwch ni ar 01446 400111.

Sylwer bod yn rhaid i chi fod yn 18 neu’n hŷn i wirfoddoli

Left Menu Icon