Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Neuadd Bedwas

Neuadd Bedwas

Mae Neuadd Bedwas wedi’i lleoli ar y llawr gwaelod wrth ochr cyntedd y swyddfa docynnau ac yn gyfochrog â Theatr y Brif Neuadd, ac fe’i defnyddir yn ystod ein dyddiadau digwyddiadau a sioeau fel ein bar a’n hystafell letygarwch.

Mae Neuadd Bedwas hefyd yn berffaith ar gyfer pob math o gyfarfodydd bach, diwrnodau cwrdd i ffwrdd a digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer rhwng dau a 100 o bobl.

Mae gennym WIFI ym mhob rhan o’r ganolfan a gallwn gyflenwi byrddau, cadeiriau ac offer clyweledol yn ogystal â gwasanaethau lletygarwch a bar.

Left Menu Icon