Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Newidiadau i’n Telerau Archebu

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau dros dro i’n Telerau Archebu

Tocynnau

Mae angen prynu pob tocyn cyn y digwyddiad, ni fydd unrhyw docynnau ar gael ar y drws. Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda manylion yn cadarnhau eich archeb a gwybodaeth wedi’u hatodi. Nid oes rhaid i chi eu hargraffu na’u dangos – gall aelod o staff neu wirfoddolwr hefyd adael i chi ddod i mewn drwy gael eich enw.

Canslo ac Ad-daliadau

Mae’n bwysig i ni bod gennych chi ffydd ynom wrth archebu eich tocynnau gyda ni. Rydym yn newid ein polisi ad-daliadau am gyfnod cyfyngedig mewn ymateb i’r argyfwng Covid-19 – bydd hyn yn gwneud ein tocynnau yn fwy hyblyg os byddwch yn sâl, neu y gofynnwyd i chi ynysu, neu nad ydych yn teimlo’n gyfforddus yn dod i sioe.

Dewisiadau i Ddeiliaid Tocynnau

Mae’r dewisiadau canlynol ar gael i’r rhai sydd â thocynnau i ddigwyddiadau a gweithgareddau a drefnwyd yn wreiddiol rhwng nawr a diwedd mis Mawrth 2021*

  • Ailgyflwyno tocynnau– ar gyfer eich digwyddiad ar ddyddiad newydd (pan fu hyn yn bosibl)
  • Ychwanegu Taleb Gredyd at eich cyfrif Memo– y gellir ei defnyddio ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn y dyfodol (dilys am 365 diwrnod**)
  • Ad-daliadwedi’i gredydu i’r cerdyn a ddefnyddiwyd gennych i dalu, neu drwy BACs neu siec os gwnaethoch chi dalu gydag arian parod
  • Rhodd– gallwch ddewis rhoi cost lawn neu rannol eich tocynnau i Gronfa Ddatblygu Canolfan Gelfyddydau y Memo i helpu i gefnogi ein helusen yn ystod y cyfnod anodd hwn

* Os bydd rheoliadau a chyfyngiadau symud yn newid, byddwn yn ymestyn y dyddiad hwn yn unol â hynny

** Bydd unrhyw gredyd nad yw wedi ei ddefnyddio ar ôl i 365 diwrnod fynd heibio yn mynd i Gronfa Ddatblygu Canolfan Gelfyddydau y Memo

Left Menu Icon