Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Y Brif Neuadd ac Awditoriwm

Gan fod seddau’r theatr yn gludadwy, mae’r awditoriwm yn ystafell fawr hyblyg ac mae’n cynnwys y llwyfan bwa proseniwm. Mae’r awditoriwm yn unigryw o ran gallu cynnig yr hyblygrwydd i greu’r amgylchedd a’r cynllun sydd eu hangen arnoch chi.

Rydym yn gallu trefnu’r ystafell mewn gwahanol ffyrdd sy’n cynnig amrywiaeth eang o ran digwyddiadau a chapasiti o 150 i 1,300, sy’n golygu ei fod yn lleoliad perffaith ar gyfer cynyrchiadau theatr bach a chanolig eu maint, cerddoriaeth fyw a llawer iawn mwy.

 

Llwyfan a Balconi

Mae’r Memo yn cynhyrchu, yn hyrwyddo ac yn darparu rhaglen artistig amrywiol sy’n cynnwys dramâu, cerddoriaeth a digwyddiadau byw a sinema a ffrydiau byw.

Rydym yn gweithio gyda hyrwyddwyr rhaglenni cenedlaethol a lleol ac mae gennym lawer o bartneriaethau gweithio cryf gydag artistiaid a chwmnïau.

Os hoffech ddechrau sgwrs gyda ni am hyrwyddo sioe neu ddatblygu prosiect, eich cyswllt allweddol ar gyfer ymholiadau rhaglennu yw boxoffice@memoartscentre.co.uk

Mae llwyfan y Memo yn addas ar gyfer cynyrchiadau bach a chanolig eu maint ac fe’i hategir gan wyth ystafell newid, pedair i’r dde o’r llwyfan a phedair ystafell newid fwy i’r chwith o’r llwyfan, ac mae lle i hyd at 150 o bobl y tu ôl i’r llwyfan. Mae’r ystafelloedd newid wedi’u lleoli yn uniongyrchol oddi ar y llwyfan.

Mae’r offer a’r gwasanaethau technegol proffesiynol mewnol yn darparu sain, goleuadau a chyflwyniad ar gyfer eich digwyddiad. Mae offer goleuo a sain arbenigol ychwanegol ar gael ar gais ac rydym yn dylunio, adeiladu a darparu digwyddiadau technegol heriol yn rheolaidd, gan weithio gyda’n technegwyr gyda’r nodi o sicrhau’r ansawdd a’r lefel broffesiynol uchaf o gynhyrchu ar gyfer pob digwyddiad a chynhyrchiad.

Gallwn helpu i gefnogi eich digwyddiadau llogi proffesiynol neu gymunedol ymhellach trwy gynnig ateb Swyddfa Docynnau i chi trwy wasanaeth swyddfa docynnau y Memo ei hun.

 

 


Cysylltwch i’n hysbysu am eich gofynion a gallwn argymell ystafell a chynnig dyfynbris

YMHOLWCH NAWR  neu cysylltwch â’r Tîm Llogi ar 01446 400111

Left Menu Icon