Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Yr Oriel

Y Oriel

Mae’r Oriel, sydd wedi’i lleoli ar y drydedd lefel, yn ystafell ganolig ei maint sy’n ddelfrydol ar gyfer cynnal cyfarfodydd, dosbarthiadau rheolaidd a phob math o ddigwyddiadau o 2 ddawnsiwr i 76 o giniawyr.

Mae’r ystafell hefyd yn ganolfan breswyliad wych i gwmnïau creadigol proffesiynol pan fyddant yn gweithio ar eu datblygiad, eu cynhyrchiad a’u hymarferion technegol wrth wneud gwaith newydd yn y Memo. Mae llawer o bartneriaid artistig proffesiynol wedi defnyddio’r ystafell, ac wedi elwa ar gael canolfan wedyn i gyflwyno am y tro cyntaf neu arddangos eu cynyrchiadau cyn mynd â nhw ar daith.

Mae’r Oriel yn berffaith fel ystafell cyn-gynhyrchu ac ymarfer, gyda chyfleusterau hongian trawstiau a defnydd annibynnol o swyddfa gynhyrchu, cegin a thoiledau ar yr un lefel.

Mae gennym WIFI ym mhob rhan o’r ganolfan a gallwn gyflenwi byrddau, cadeiriau ac offer clyweledol yn ogystal â gwasanaethau lletygarwch a bar.

 


Cysylltwch i’n hysbysu am eich gofynion a gallwn argymell ystafell a chynnig dyfynbris

YMHOLWCH NAWR  neu cysylltwch â’r Tîm Llogi ar 01446 400111

Left Menu Icon