Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Y Glam

The Glam

Cyngherddau a pherfformiadau bach, Cyfarfodydd Busnes, Gweithdai, Digwyddiadau Codi Arian, Ystafell Ymneilltuo, Partïon/Lletygarwch

Y Glam, sydd wedi’i lleoli ar y lefel gyntaf, yw’r ystafell ddelfrydol i gynnal digwyddiadau byw bychain, cyfarfodydd, digwyddiadau corfforaethol, gweithdai cyflwyniadau, preswyliadau, cyn-gynhyrchu.

Y Glam yw’r ystafell berffaith ar gyfer parti a dathliad, gyda’i bar preifat ei hun a lle i gynnig gwledd o fwffe dethol, priodas te hen ffasiwn neu rost mochyn, beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd.

Mae’r ystafell yn troi’n lleoliad parti delfrydol gyda goleuadau awyrgylch, goleuadau llwyfan ar gyfer y disco neu’r band, eich llawr dawnsio, a gellir ei drefnu gyda byrddau crwn neu fyrddau gwledda, ac mae gorchuddion cadeiriau ac addurniadau digwyddiad ar gael hefyd.

Mae’r llwyfan blwch du bach, ynghyd ag ystafell newid yn uniongyrchol oddi ar y llwyfan, yn berffaith ar gyfer perfformiadau bach, nosweithiau cabaret a chomedi yn ogystal â bandiau parti, adloniant a disgos.

Mae gennym WIFI ym mhob rhan o’r ganolfan a gallwn gyflenwi byrddau, cadeiriau ac offer clyweledol yn ogystal â gwasanaethau lletygarwch a bar.

Cysylltwch i’n hysbysu am eich gofynion a gallwn argymell ystafell a chynnig dyfynbris

YMHOLWCH NAWR  neu cysylltwch â’r Tîm Llogi ar 01446 400111

Left Menu Icon